حکایت اهل سبا و طاغی کردن نعمت ایشان را

حکایت اهل سبا و طاغی کردن نعمت ایشان را در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

حکایت اهل سبا و طاغی کردن نعمت ایشان را

مردم سبا ، بَد گوهر بودند و از راهِ حق به دور . با اینحال در ناز و نعمتِ فراوان به سر می بردند . سیزده پیامبر به سوی آن قوم گسیل شد تا آنان را به خود آورند . پس از اندرزهای فراوان ، قومِ سبا از سرِ عِناد و نه از راهِ حق طلبی از آنان معجزه خواستند . پیامبران دوباره آنان را متوجّه حقیقت کردند امّا آنان سخنان آن بزرگان را مکر و افسون خواندند و رسالت ایشان را فریب شمردند و ضمن آن به حکایت خرگوش و فیل متمسّک شدند ( که در جای خود خواهد آمد ) . پیامبران به آنها گوشزد کردند که مَثَل آوردن ، در خورِ هر کسی نیست و هر بوالفضولی نمی تواند برای اثباتِ سخنانِ یاوۀ خود به مَثَل متوسّل شود . پیامبران پاسخ های قانع کننده ای به قومِ سبا می دهند و چون آنها خود را درمانده می بینند به مشربِ جبریان می آویزند و می گویند : هر چند شما سخنان حقی می زنید لیکن ما دچارِ بیماری روحی هستیم و قادر به بهبودی هم نیستیم . پیامبران آنها را از نومیدی برحَذر می دارند و روحِ امید و اعتماد به نَفس را در آنان می دَمند . امّا آنان بر عِناد و لجاجِ خود می افزایند و انبیاء را ناخجسته می شمرند . پیامبران دوباره به ارشادِ آنان ادامه می دهند و آنها را به واقع بینی دعوت می کنند .

مفسّرنِ قرآن کریم و مورّخان نوشته اند که سرزمین سَبا در عربستان جنوبی ، غرق در نعمت و سرشار از مواهبِ طبیعی بوده است . این سرزمینِ پُر نعیم ، یکپارچه سبز و خرم و آباد بود و مسافران نیازی نداشتند که توشه و آذوقه ای با خود حمل کنند . زیرا در هر جای آن طعام و توشۀ فراوان یافت می شد . به هر تقدیر نعمتِ فراوان و آسایش بیکران تدریجاََ در آنان نوعی دل سیری و وازدگی پدید آورد و همچون قومِ بنی اسرائیل ، رهِ ناسپاسی پوییدند . چرا که می خواستند که به جای این همه راهِ آباد و نعیمِ فراوان ، دشت های فقر و خشکی پدید آید تا آنان به سختی و مشقّت ، بار و بُنه فراهم آرند و با خشونتِ صحاریِ بیکران روبرو شوند و سرانجام ناسپاسی و خیره سری آنان به نتیجه رسید و ناگهان سیلی خروشان روان شد و سدِ مآرب را ویران کرد و ایشان را بپراکند . ( مجمع البیان ، ج 8 ، ص 387 ) .

***


شرح و تفسیر اشعار ” حکایت اهل سبا و طاغی کردن نعمت ایشان را ” در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدار جان مطالعه نمائید .

حکایت فریفتن شهری روستایی را و به دعوت خواندن او

 شرح و تفسیر قصۀ اهلِ سَبا و طاغی کردن نعمت ، ایشان را

 شرح و تفسیر باقی قصۀ اهلِ سَبا

شرح و تفسیر قصه اهل سبا و حماقت ایشان

شرح و تفسیر شرح آن کور و کر و برهنه

شرح و تفسیر صفت خرمی شهرِ اهلِ سبا

شرح و تفسیر آمدن پیغامبران از حق به نصیحت اهل سبا

شرح و تفسیر معجزه خواستن قوم از پیغامبران

شرح و تفسیر قصۀ خرگوشان که خرگوشی را نزد فیل فرستادند

شرح و تفسیر جواب گفتن انبیا ، طعن ایشان را و مَثَل زدن

شرح و تفسیر بیان آنکه هر کس را نرسد مَثَل آوردن

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟