یافتن عاشق ، معشوق را که جوینده یابنده بود | شرح و تفسیر

یافتن عاشق ، معشوق را که جوینده یابنده بود | شرح و تفسیر در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

یافتن عاشق ، معشوق را که جوینده یابنده بود | شرح و تفسیر

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر سوم ابیات 4780 تا 4810

نام حکایت : حکایت داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام

بخش : 5 از 5 ( یافتن عاشق ، معشوق را که جوینده یابنده بود )

مثنوی معنوی مولوی

خلاصه حکایت داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام

پشه ای از باغ و علفزاری برخاست و رهسپارِ بارگاهِ عدل سلیمان نبی شد و از دستِ باد شکایت کرد و گفت که باد حتّی لحظه ای نمی گذارد ما در باغ و بوستان آرام گیریم . آن نبی کریم به باد دستور داد که هر …

متن کامل « حکایت داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام » را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید .

متن کامل ابیات یافتن عاشق ، معشوق را که جوینده یابنده بود

ابیات 4780 الی 4810

4780) کان جوان در جُست و جو بُد هفت سال / از خیالِ وصل گشته چون خیال

4481) سایۀ حق بر سرِ بنده بُوَد / عاقبت جوینده یابنده بُوَد

4782) گفت پیغمبر که چون کوبی دَری / عاقبت ز آن دَر بُرون آید سَری

4783) چون نشینی بر سرِ کویِ کسی / عاقبت بینی تو هم رویِ کسی

4784) چون ز چاهی می کنی هر روز خاک / عاقبت اندر رسی در آبِ پاک

4785) جمله دانند این ، اگر تو نگروی / هر چه می کاریش ، روزی بدروی

4786) سنگ بر آهن زدی آتش نَجَست / این نباشد ، ور بباشد نادر است

4787) آنکه روزی نیستش بخت و نجات / ننگرد عقلش ، مگر در نادِرات

4788) کآن فلان کس کِشت کرد و بَر نداشت / و آن صدف بُرد و ، صدف گوهر نداشت

4789) بَلعمِ باعور و ابلیسِ لعین / سود نآمدشان عبادت ها و دین

4790) صد هزاران انبیا و رهروان / نآید اندر خاطرِ آن بَد گُمان

4791) این دو را گیرد ، که تاریکی دهد / در دلش ، اِدبار ، جز این کی نهد ؟

4792) بس کسا که نان خورد دلشاد او / مرگِ او گردد ، بگیرد در گلو

4793) پس تو ای اِدباررو ، هم نان مخور / تا نیفتی همچو او در شور و شر

4794) صد هزاران خلق نان ها می خورند / زور می یابند و جان می پرورند

4795) تو بدان نادر کجا افتاده یی ؟ / گر نه محرومیّ و اَبلَه زاده یی

4796) این جهان پُر آفتاب و نورِ ماه / او بهشته ، سر فرو بُرده به چاه

4797) که اگر حق است ، پس کو روشنی ؟ / سَر زِ چَه بردار و ، بنگر ای دَنی

4798) جمله عالم ، شرق و غرب آن نور یافت / تا تو در چاهی ، نخواهد بر تو تافت

4799) چَه رها کُن ، رو به ایوان و کُرُوم / کم ستیز اینجا ، بدان کاللَّجُ شُوم

4800) هین مگو کاینک فلانی کِشت کرد / در فلان سالی ملخ کِشتش بخورد

4801) پس چرا کارم ؟ که اینجا خوف هست / من چرا افشانم این گندم ز دست ؟

4802) و آنکه او نگذاشت کِشت و کار را / پُر کند کوریِّ تو ، انبار را

4803) چون دری می کوفت او از سَلوَتی / عاقبت دریافت روزی خَلوَتی

4804) جَست از بیمِ عَسَس شب او به باغ / یارِ خود را یافت چون شمع و چراغ

4805) گفت سازندۀ سبب را آن نَفَس / ای خدا تو رحمتی کن بر عَسَس

4806) ناشناسا تو سبب ها کرده یی / از درِ دوزخ بهشتم برده یی

4807) بهرِ آن کردی سبب این کار را / تا ندارم خوار ، من یک خار را

4808) در شکستِ پای ، بخشد حق پَری / هم ز قعرِ چاه ، بگشاید دری

4809) تو مبین که بر درختی یا به چاه / تو مرا بین که منم مِفتاحِ راه

4810) گر تو خواهی باقی این گفت و گو / ای اَخی در دفتر چهارم بجو

شرح و تفسیر یافتن عاشق ، معشوق را که جوینده یابنده بود

کان جوان در جُست و جو بُد هفت سال / از خیالِ وصل گشته چون خیال


آن جوان هفت سال در جستجوی معشوقِ خود بود و از شدّتِ خیالِ وصالِ به معشوق مانندِ خیال شده بود . [ از بس نحیف و لاغر شده بود گویی وزن و جسمی نداشت . مصراع دوم بر سبیلِ مبالغه در وصفِ حالِ نزار آن جوان است . چنانکه در بیت 69 دفتر اوّل آمده است :

می رسید از دور مانندِ هلال / نیست بود و هست ، بر شکلِ خیال

سایۀ حق بر سرِ بنده بُوَد / عاقبت جوینده یابنده بُوَد


سایه حضرت حق همواره بر سرِ بنده است . عاقبت جوینده یابنده است . [ مصراع دوم اشاره است به ضرب المثلی که توضیح آن در شرح بیت 1412 دفتر اوّل آمده است . ]

گفت پیغمبر که چون کوبی دَری / عاقبت ز آن دَر بُرون آید سَری


پیامبر (ص) فرموده است : هر گاه دری را بزنی ، عاقبت از آن در سری بیرون می آید . و به مرادت می رسی . [ اشاره است به حدیث « مادام که در حالِ نمازی ، درِ شاهِ ( جهان هستی ) را می کوبی و هر کس درِ شاه را کوبد ، در به رویش گشوده شود ( احادیث مثنوی ، ص 105 )]

چون نشینی بر سرِ کویِ کسی / عاقبت بینی تو هم رویِ کسی


برای مثال ، هر گاه بر سرِ کوی کسی بنشینی . سرانجام روی کسی را خواهی دید .

چون ز چاهی می کنی هر روز خاک / عاقبت اندر رسی در آبِ پاک


مثال دیگر ، اگر هر روز از چاهی ، مقداری خاک برداری ، سرانجام به آبِ زلال خواهی رسید .

جمله دانند این ، اگر تو نگروی / هر چه می کاریش ، روزی بدروی


یک قاعدۀ بدیهی و مسلّم وجود دارد که همۀ مردم بدان باور دارند . هر چند که ممکن است تو بدان اعتقادی نداشته باشی . آن قاعده اینست : در زندگی ، هر چه بکاری ، عاقبت همان را درو خواهی کرد .

سنگ بر آهن زدی آتش نَجَست / این نباشد ، ور بباشد نادر است


برای مثال ، ممکن است که سنگِ چخماق را بر آهن بکوبی و جرقه آتش از آن پدید نیاید . و اگر جرقه ای از آن پدید نیامد . بدان که این امر به نُدرت اتفاق می افتد . [ بنابراین ممکن است کسی برای مقصودی بکوشد و بدان دست نیازد ، این مسئله از نوادر است . و یا ممکن است کسی در بیراهه حرکت کند و به ورطۀ هلاکت نیفتد . این نیز کم اتفاق می افتد . امّا قاعده بر این است که هر کس چوب عمل و یا نانِ عملِ خود را می خورد . پس عاقل ، به قاعده عمل می کند و از نوادر و احتمالات درمی گذرد . ]

آنکه روزی نیستش بخت و نجات / ننگرد عقلش ، مگر در نادِرات


کسی که از اقبالِ معنوی و رستگاری بهره ای نبرده ، فکرش تنها به سراغِ امور نادر و احتمالاتِ بعید می رود و با خیالِ خام و اندیشۀ نارسا به خود اینگونه دلداری می دهد :

کآن فلان کس کِشت کرد و بَر نداشت / و آن صدف بُرد و ، صدف گوهر نداشت


فلان کس ، زراعت کرد امّا محصولی بدست نیاورد و آن دیگری هم کوشید و صدفی را صید کرد و آن صدف توخالی بود و مرواریدی نداشت . [ پس من نیز نباید به راهِ صلاح و فلاح درآیم . زیرا معلوم نیست که ایمان و تقوی به حالِ من سودی داشته باشد . بلکه باید راهِ شهوات و لذّاتِ بهیمی طی کنم و تا می توانم فرصت را در این جهت از کف ندهم . از کجا معلوم که دچارِ بدبختی شوم . شاید من استثنائاََ گزندی نبینم . همۀ سیه روزان و نگونساران همینگونه به ورطۀ هلاک و بوار سقوط می کنند و از احوالِ اقرانِ خود عبرت نمی گیرند . ]

بَلعمِ باعور و ابلیسِ لعین / سود نآمدشان عبادت ها و دین


آن بدبختِ خام اندیش دوباره پیشِ خود می گوید : بلعمِ باعور و شیطانِ ملعون از عبادت و دینداری نفعی نبرده اند . [ مولانا در ردِّ خیالات بی اساس آن نادان می گوید : ]

صد هزاران انبیا و رهروان / نآید اندر خاطرِ آن بَد گُمان


آن نادان بداندیش به این فکر نمی کند که صدها هزار نفر از انبیاء و راهیانِ طریقِ حق بر اثرِ تقوی و ایمان به رستگاری و عاقبت بخیری رسیده اند . [ یعنی این نادان ، قاعده را می گذارد و به استثنا می چَسبد . عدد « صد هزاران ، برای بیان کثرت است نه عددی خاص ]

این دو را گیرد ، که تاریکی دهد / در دلش ، اِدبار ، جز این کی نهد ؟


آن کج خیال به بلعم باعور و شیطان ملعون متمسّک می شود تا بدین وسیله بر تاریکی درونِ خود بیفزاید . یعنی با تکیه بر آنان راهِ ضلالت را با گستاخی تمام طی کند . شقاوت و سیه روزی باطنی ، جز این خیالاتِ بی اساس چه ره آوردی برای قلبِ او دارد ؟

بس کسا که نان خورد دلشاد او / مرگِ او گردد ، بگیرد در گلو


باز مولانا در ردِّ تخیّلاتِ بی بنیادِ آن نادان چنین استدلال می کند : بسیارند کسانی که با شادی و نشاط به خوردن نان ( و غذا ) مشغول می شوند امّا ناگهان لقمه ای در گلویشان گیر می کند و باعثِ مرگشان می شود .

پس تو ای اِدباررو ، هم نان مخور / تا نیفتی همچو او در شور و شر


پس ای بدبخت تو نیز نباید از این به بعد نان بخوری ، چون ممکن است لقمه در گلویت گیر کند و باعثِ هلاکتت شود . [ اِدبارُو = نگون بخت ، بدبخت ]

صد هزاران خلق نان ها می خورند / زور می یابند و جان می پرورند


صدها هزار تن از مردم نان می خورند و نیرومند می شوند و روح و روانِ خود را می پرورند و هیچ ضرری از نان خوردن نمی بینند .

تو بدان نادر کجا افتاده یی ؟ / گر نه محرومیّ و اَبلَه زاده یی


اگر از سعادتِ عقل و تقوی محروم نیستی و فطرتاََ احمق بدنیا نیامده ای ، پس چرا فقط به اتفاقاتِ نادر متمسّک شده ای ؟

این جهان پُر آفتاب و نورِ ماه / او بهشته ، سر فرو بُرده به چاه


این جهان پُر از نورِ خورشید و ماه است ، امّا او سرش را درونِ چاهِ تاریک کرده است . [ همینطور این جهان از نورِ انبیاء و اولیاء منوّر شده ، امّا آن حرمان زده سر در چاهِ تاریکِ نفسانیات فرو برده است . ]

که اگر حق است ، پس کو روشنی ؟ / سَر زِ چَه بردار و ، بنگر ای دَنی


او می گوید : اگر این حرف درست است . پس روشنی کجاست ؟ چرا من نمی بینم ؟ ای فرمایه سر از چاه نفسانیّات بردار تا انوارِ معنوی را ببینی .

جمله عالم ، شرق و غرب آن نور یافت / تا تو در چاهی ، نخواهد بر تو تافت


نورِ معنوی سراسر جهان را روشن کرده است . از شرق تا غرب از این نور پُر شده است امّا تا تو در چاهِ نفسانیّاتی بر تو نمی تابد .

چَه رها کُن ، رو به ایوان و کُرُوم / کم ستیز اینجا ، بدان کاللَّجُ شُوم


چاهِ نفسانیّات را رها کُن و به کاخ ها و بوستان ها داخل شو . یعنی به مراتبِ عالیۀ کمالات واصل شو . در این خصوص کمتر عناد کن که عناد ، امری نامبارک است . [ به معنی درخت انگور ، تاک ، در اینجا به معنی باغ و بوستان است / اَلَّجُ شُوم = لجاجت ، ناخجسته است ]

هین مگو کاینک فلانی کِشت کرد / در فلان سالی ملخ کِشتش بخورد


بهوش باش و این بهانه را نیاور که فلانی در فلان سال زراعت کرد امّا ملخ ها آمدند و کشتزار او را خوردند و محصولش را تباه کردند .

پس چرا کارم ؟ که اینجا خوف هست / من چرا افشانم این گندم ز دست ؟


حالا که در این قضیّه بیمِ ضرر می رود ، چرا من زراعت کنم و دانه بیافشانم و مالاََ محصولِ گندم را از دست بدهم .

و آنکه او نگذاشت کِشت و کار را / پُر کند کوریِّ تو ، انبار را


هر کس که کِشت و کار و زراعت را رها نکرد ، به کوری چشمِ تو انبارش را از گندم پُر می کند .

چون دری می کوفت او از سَلوَتی / عاقبت دریافت روزی خَلوَتی


چون آن جوانِ عاشق برای رسیدن به آرامشِ روحی خود در خانه ای را می زد . بالاخره توانست معشوقِ خود را بیابد و با او خلوت کند . بدین ترتیب : [ سَلوَت = تسکین یافتن ، تسلّی یافتن ]

جَست از بیمِ عَسَس شب او به باغ / یارِ خود را یافت چون شمع و چراغ


شبی آن جوانِ عاشق از ترسِ داروغه به درونِ باغی پرید و ناگهان معشوق خود را مانندِ شمع و چراغی فروزان در برابرِ خود پیدا کرد .

گفت سازندۀ سبب را آن نَفَس / ای خدا تو رحمتی کن بر عَسَس


آن جوانِ عاشق در آن لحظه رو به خداوندِ مسبب الاسباب کرد و گفت : خداوندا داروغه را مشمولِ لطف و رحمت خود فرما .

ناشناسا تو سبب ها کرده یی / از درِ دوزخ بهشتم برده یی


خداوندا ، تو سبب های ناشناخته ای را که به فهم درنمی آید ، پدید آورده ای و از درِ جهنم مرا داخلِ بهشت کرده ای .

بهرِ آن کردی سبب این کار را / تا ندارم خوار ، من یک خار را


این کار را بدان سبب کردی که من حتّی یک خار بیمقدار را نیز کوچک نشمرم .

در شکستِ پای ، بخشد حق پَری / هم ز قعرِ چاه ، بگشاید دری


در مسیرِ سعی و تلاش اگر پای کسی هم شکسته شود . خداوند به جای آن بال و پَری به او می دهد . و حتّی در ژرفای چاه نیز دری می گشاید .

تو مبین که بر درختی یا به چاه / تو مرا بین که منم مِفتاحِ راه


ای بنده تو به این نگاه نکن که روی درخت و یا درونِ چاهی هستی . تو به من نگاه کن که کلید درهای بسته و گشاینده راههای ناهموار هستم .

گر تو خواهی باقی این گفت و گو / ای اَخی در دفتر چهارم بجو


ای برادر ، اگر بقیه این حکایت را می خواهی باید آن را در دفتر چهارم جستجو کنی . [ اَخی = به مشایخ اهلِ فتوت اخی گویند ، این بیت خطاب به حُسام الدین چَلَبی است . ]

شرح و تفسیر :

بخش قبل           بخش بعد           حکایت جوان عاشق

دکلمه یافتن عاشق ، معشوق را که جوینده یابنده بود

خلاصه زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

خلاصه معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر سوم – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟