شرح و تفسیر گفتن شیخی به ابایزید که کعبه منم

شرح و تفسیر گفتن شیخی به ابایزید که کعبه منم در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

شرح و تفسیر گفتن شیخی به ابایزید که کعبه منم

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر دوم ابیات 2218 تا 2226

نام حکایت : رفتن مصطفی (ص) به عیادت صحابی رنجور

بخش : 5 از 14

مثنوی معنوی مولوی
داستان و حکایت

یکی از صحابه بیمار شده بود . پیامبر (ص) به عیادت او رفت تا از وی دلجویی کند . همینکه بیمار نگاهش به رسول الله (ص) افتاد . درد و رنجوریش بهبود یافت و خدا را سپاس گفت و بیماری و کسالت خود را موهبتی ربّانی دانست . چه به واسطۀ این بیماری ، پیامبر (ص) را در منزل خود زیارت می کرد . پیامبر ضمن احوالپرسی ، از او سؤال کرد تو در حالت غلبۀ نَفسِ امّاره چه دعایی به زبان خود کرده ای ؟ آن بیمار ابتدا به خاطرش نیامد که چه دعایی کرده ، ولی با مدد از همّت و …

متن کامل « حکایت رفتن مصطفی (ص) به عیادت صحابی رنجور » را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید .

متن کامل ابیات 2218 الی 2226

2218) سویِ مکّه شیخِ امّت ، بایزید / از برایِ حجّ و عُمره می دَوید

2219) او به هر شهری که رفتی از نُخُست / مر عزیزان را بکردی باز جُست

2220) گِرد می گشتی که اندر شهر کی است / کو بر ارکانِ بصیرت متّکی است ؟

2221) گفت حق : اندر سفر هر جا روی / باید اوّل طالبِ مردی شوی

2222) قصدِ گنجی کُن که این سود و زیان / در تَبَع آید تو آن را فرع دان

2223) هر که کارَد ، قصدِ گندم باشدش / کاه خود اندر تَبَع می آیدش

2224) که بکاری بر نیآید گندمی / مَرد می جو ، مَرد می جو ، مردمی

2225) قصدِ کعبه کُن چو وقتِ حَج بُوَد / چون که رفتی ، مکّه هم دیده شود

2226) قصد ، در معراج ، دیدِ دوست بود / در تَبَع ، عرش و ملایک هم نمود

شرح و تفسیر گفتن شیخی به ابایزید که کعبه منم

سویِ مکّه شیخِ امّت ، بایزید / از برایِ حجّ و عُمره می دَوید


بایزید بسطامی ، شیخِ امّتِ صوفیان و مقتدای جمعِ عارفان برای انجام مناسکِ حج و عُمره با شتاب سوی مکّه می رفت . [ حَج در لغت به معنی قصد و آهنگ است و در عُرفِ شرع به معنی قصدِ زیارت بیت الله است . زیارتی که موجبِ جَستن از آتش هوی شود نه خَستن در آن ، رفتن باشد نه ماندن . حج نه شتافتن به سرای اوست که درآمدن به صفای اوست . زیرا که کعبه قبله گاه اهلِ مشاهده است نه منزلگاهِ اهلِ معامله . حج نه دیدن در و دیوار است که مشاهدۀ جلوۀ انوار است . بنابراین حج ، اسرار و نکاتِ ژرفی دارد . خوشا به آن دلی که اگر به همۀ اسرارِ آن نرسد دست کم به بخشی از آن برسد . ولی عُمره یکی از ارکانِ حج را گویند . آنرا حجّ اصغر نیز نامند و آن را چهار عمل است . احرام ، طواف ، سعی بین صفا و مروه و تراشیدن مو . ( لغتنامه دهخدا ، ج 35 ، ص 349 ) . بایزید = شرح بیت 2275 دفتر اوّل و شرح بیت 927 همین دفتر ]

او به هر شهری که رفتی از نُخُست / مر عزیزان را بکردی باز جُست


ابایزید بسطامی عادت داشت به هر شهری که درمی آمد ، نخست به سراغ فرزانگان و صاحب دلان آن شهر برود . [ بایزید بسطامی از آن دسته صوفیان بود که چندان به سفر و سیر و سیاحت در آفاق رغبتی نشان نمی داد . ( صوفیان در مورد سفر و سیر و سیاحت نظرات متفاوتی دارند که در بیت شماره 156 همین دفتر شرح داده شده است . ) با این حال چند بار به حج رفت و یکبار به شیخ احمد خضرویه که بسیار سفر می کرد گفت : چند سیاحت کنی ؟  گفت : آب در یکجا باشد می گندد . بایزید گفت : دریا باش تا نگندی . ( جستجو در تصوّفِ ایران ، ص 40 )

گِرد می گشتی که اندر شهر کی است / کو بر ارکانِ بصیرت متّکی است ؟


بایزید بسطامی اطراف شهر را دور می زد و می گفت : در این شهر کیست که بر پایه های بینایی و بصیرت تکیه داده باشد ؟

گفت حق : اندر سفر هر جا روی / باید اوّل طالبِ مردی شوی


حق تعالی فرموده است : در سیر و سیاحت به هر جا که می روی باید اوّل خواهانِ مردی ربّانی شوی . [ چنانکه حضرت موسی (ع) نیز از همراهی و ارشاد چنین انسانی بی نیاز نبود . ( آیه 60 سوره کهف ) . این بیت و ابیات بعدی بر لزوم یافتن پیرِ راهنماست . ]

قصدِ گنجی کُن که این سود و زیان / در تَبَع آید تو آن را فرع دان


تو باید در جستجوی گنجی حقیقی باشی . زیرا سود و زیان فرع بر آن است و به دنبال آن می آید .

هر که کارَد ، قصدِ گندم باشدش / کاه خود اندر تَبَع می آیدش


برای مثال ، هر کس که زراعت کند . مسلماََ مقصودش این است که گندم درو کند ولی کاه خود به خود همراه گندم حاصل می شود .

که بکاری بر نیآید گندمی / مَرد می جو ، مَرد می جو ، مردمی


مثال دیگر ، اگر کاه بکاری ، مسلماََ گندم بدست نخواهی آورد . پس خواهان یافتن مردِ حق باش . مرد حق ، مردِ حق را بطلب . [ در سه بیت اخیر بحث بر این است که آدمی باید جوهرِ هر چیز را بدست آرد و طالب عَرَض نباشد . زیرا وقتی جوهر حاصل شد . عَرَض نیز خود به خود حاصل است ولی عکس آن مصداق ندارد . ( شرح کفافی ، ج 2 ، ص 513 ) ]

قصدِ کعبه کُن چو وقتِ حَج بُوَد / چون که رفتی ، مکّه هم دیده شود


وقتی که موسمِ حج می رسد . تو قصدِ زیارت کعبه کن . وقتی که تو به قصدِ زیارت کعبه بروی . خود به خود مکّه را نیز می بینی . [ در اینجا «کعبه» کنایه از «جوهر» است و «مکّه» کنایه از «عَرَض» ]

قصد ، در معراج ، دیدِ دوست بود / در تَبَع ، عرش و ملایک هم نمود


برای مثال ، مقصودِ اصلی پیامبر (ص) در معراج مشاهدۀ جمال حق بود . ولی به دنبال آن عرش و فرشتگان نیز به او نشان داده شدند . [ بحث معراج در شرح بیت 2226 دفتر اوّل آمده است . ]

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

دکلمه گفتن شیخی به ابایزید که کعبه منم

دکلمه گفتن شیخی به ابایزید که کعبه منم

زنگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر دوم – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟