شرح و تفسیر در خواب گفتن هاتف مر عمر را

شرح و تفسیر در خواب گفتن هاتف مر عمر را در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

شرح و تفسیر در خواب گفتن هاتف مر عمر را

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر اول ابیات 2104 تا 2112

نام حکایت : پیر چنگی که در عهد عمر از بهر خدا چنگ زد در میان گورستان

بخش : 8 از 13

مثنوی معنوی مولوی
داستان و حکایت

در عهد عُمَر ، رامشگری چنگ نواز بود که آواز دلاویز او همانند دَمِ اسرافیل ، مُردگان را زندگی و نشاط می بخشید . او عُمری را بر این کار سپری کرد و رفته رفته برف پیری بر سر و رویش باریدن گرفت و کمرش از بارِ سنگین عُمر خمیده گشت و ابروانش بر روی چشمانش فرو خُفت . آواز دلپذیرش به ناخوشی گرایید و دیگر کسی طالب ساز و آواز او نبود . و او یکه و تنها در فقر و فاقه و ناتوانی غوطه ور شد تا آنکه پیوند امیدش از خلق ، گسست و دل به امید حق بست . تا اینکه شبی به گورستانی خاموش و فراموش در حومۀ مدینه رفت و با خود گفت : این بار باید برای خدا زخمه ها را بر رشته ساز به رفتار آورم و …

متن کامل حکایت پیر چنگی که در عهد عمر از بهر خدا چنگ زد در میان گورستان را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید .

متن کامل ابیات 2104 الی 2112

2104) آن زمان حق بر عُمَر خوابی گماشت / تا که خویش از خواب نتوانست داشت 

2105) در عجب افتاد کین معهود نیست / این ز غیب افتاد ، بی مقصود نیست

2106) سَر نهاد و خواب بردش ، خواب دید / کآمدش از حق ندا جانش شنید

2107) آن ندایی کاصلِ هر بانگ و نواست / خود ندا آن است و خود باقی صداست

2108) تُرک و کُرد و پارسی گو و عرب / فهم کرده آن ندا بی گوش و لب

2109) خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ ؟ / فهم کرده ست آن ندا را چوب و سنگ

2110) هر دَمی از وی همی آید اَلَست / جوهر و اَعراض می گردند هست 

2111) گر نمی آید بلی زیشان ، ولی / آمدنشان از عدم ، باشد بلی

2112) زآنچه گفتم زآشنایی سنگ و چوب / در بیانش قصه ای هُش دار ، خوب

 

شرح و تفسیر در خواب گفتن هاتف مر عمر را

آن زمان حق بر عُمَر خوابی گماشت / تا که خویش از خواب نتوانست داشت


همان زمان که پیر چنگی در عالم رویا فرو رفته بود . حق تعالی ، خوابی را بر عُمَر چیره ساخت به طوری که نتوانست در برابر آن خواب تاب بیاورد .

در عجب افتاد کین معهود نیست / این ز غیب افتاد ، بی مقصود نیست


عُمَر تعجب کرد که اینگونه خواب برایش سابقه نداشته است زیرا عادت نداشت که آن موقع بخوابد . از اینرو گفت : من در این هنگام و در این گونه موارد عادت به خواب ندارم . پس این خواب از عالم غیب بر من واقع شده و این خواب ، البته که بی حکمت نیست .

سَر نهاد و خواب بُردش ، خواب دید / کآمدش از حق ندا جانش شنید


عُمَر سر بر بالین نهاد و خواب او را فرو گرفت و در رویایی دید که از بارگاه حق تعالی به او ندایی رسید و گوش جانش آن ندا را شنید .

آن ندایی کاصلِ هر بانگ و نواست / خود ندا آن است و این باقی صداست


همان ندایی که اصلِ هر بانگ و نوایی است . زیرا در واقع ، ندا همان است و سایر نداها ، صدایی بیش نیست . [ ندای الهی بر دو نوع است . یکی ندای تکوینی که موجب پیدایش موجودات و ممکنات شد و دیگر ندای تشریعی که به صورت وحی و الهام و رویای صادقه ظهور کند . ]

تُرک و کُرد و پارسی گو و عرب / فهم کرده آن ندا بی گوش و لب


تُرک و کُرد و عجم و عرب ، بی گوش و لب آن ندا را فهمیدند . خلاصه ندایی است که همگان آن را می فهمند و مخصوص به زبان و لغت خاصی نیست . یعنی گَنجِ حقیقت در انحصار فرقه و فریقی نیست .

خود چه جای تُرک و تاجیک است و زنگ / فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ


نه تنها ترک و تاجیک و سیاه این ندا را درک می کنند . بلکه چوب و سنگ و همه موجودات نیز این ندا را می شنوند . زیرا این ندا ، ندای وحدت است . [ در مصراع اول می گوید : ندای الهی را همه اقوام می شنوند و شنیدن ندای الهی ، مخصوص پیروان دینِ خاصی نیست و بدین ترتیب بر جمیع سالکان حقیقت صحّه می گذارد . مصراع دوم اشاره دارد بدین مطلب که جمادات نیز شعور دارند . به بخش بعدی دقت شود . ( تاجیک = مسلمانان اعم از عرب و عجم ) ( زنگ = سیاهپوست ) ]

هر دَمی از وی همی آید اَلَست / جوهر و اَعراض می گردند هست


حضرت حق تعالی ، در هر آنی و به هر شأنی با زبان اَلَستُ بِرَبّکُم می گوید و جوهرها و عَرض ها و خلاصه همه موجودات ظهور می یابند . [ اهل ظاهر پنداشته اند که خداوند فقط یک بار جهان را خلق کرده و آفرینش را تعطیل نموده است . چنانکه یهودیان گفتند : دست خدا بسته است . در حالی که حق تعالی در هر لحظه و آنی تجلی می کند و مظاهر اسماء و صفات او و ممکنات نو به نو به ظهور می رسند .

جوهر ماهیتی است که اگر موجود شود قائم به خویش است نه قائم به موضوع مانند جسم که به ذات خود قائم است ولی عَرض ماهیتی است که اگر موجود شود . وجودش قائم به موضوع اوست . مانند رنگ و شکل و کمیّت جسم که به جسم قائم است . ( حکمت الهی ، ج 1 ، ص 88 ) البته اینگونه اصطلاحات در مثنوی به معنی رسمی آن تعبیر نمی شود . پس مراد از جوهر و عَرض در اینجا جمیع موجودات و مراتب هستی است .

گر نمی آید بلی زیشان ، ولی / آمدنشان از عدم ، باشد بلی


اگر چه ظاهراََ صدای «بلی» گفتن موجودات به گوش نمی رسد . ولی بدانید که این موجودات با سرازیر شدنشان از جهان نیستی به جهان هستی «بلی» می گویند . بنابراین موجودات با زبان حال ، ربوبیت خداوند را اقرار می کنند . [ هر چند که زبان قال نیز دارند ]

زآنچه گفتم زآشناییِ سنگ و چوب / در بیانش قصه ای هُش دار ، خوب


من در باره ادراک سنگ و چوب گفتم که سنگ و چوب نیز ندای حق را می شنوند و اینک همین مطلب را به صورت داستانی بیان می کنم و تو باید با گوشِ هوش بدان توجه کنی . ( شرح و تفسیر ابیات داستان نالیدن ستون حنانه در بخش بعدی   )

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

دکلمه در خواب گفتن هاتف مر عمر را

دکلمه در خواب گفتن هاتف مر عمر را

زنگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر اول – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟